VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTNI PODATKI

Dokument predstavlja pravno obvestilo spletnega mesta https://imprinti.si/, ki ga upravlja IMPRESIVNO d.o.o. (v nadaljevanju IMPRESIVNO).

IMPRESIVNO d.o.o.
Ratje 43
8362 Hinje
Davčna številka: SI 94411026
Matična številka: 8134871000
E-mail: [email protected]

Varovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam ne potrebujete posredovati, vendar pa vam v tem primeru ne moremo zagotavljati izvedbo določenih storitev. Vsi podatki, ki jih potrebujemo za izvedbo posamezne storitve so za to storitev obvezni.

IMPRESIVNO ravna z zbranimi osebnimi podatki skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, ki urejajo obdelavo, postopke in ukrepe zavarovanja, vključno z odgovornostjo in  nadzorom v procesu njihove obdelave. IMPRESIVNO se zavezuje k trajnemu ravnanju vseh osebnih podatkov vseh uporabnikov in vseh storitev, ki jih zagotavlja, v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Katere osebne podatke zbiramo

Obisk spletne strani

Pri obisku spletne strani https://imprinti.si/, na spletnem strežniku, kjer gostuje, beleži določene podatke o obisku spletnih strani, IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na spletni strani.

Tako zbranih podatkov ne obdelujemo in jih ne povezujemo z drugimi podatki, uporabljamo jih izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne strani, optimizacijo.

Uporaba piškotov (ang. Cookies)

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Kontaktni obrazec 

Na spletni strani https://imprinti.si/ nam lahko preko kontaktnega obrazca posredujete Elektronsko sporočilo. Odgovor vam posredujemo preko elektronske pošte.

Podatke uporabimo zgolj za komunikacijo z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanja na vaše povpraševanje oziroma sporočilo.

Nakup oz. izpolnitev naročila

V procesu nakupa v spletni trgovini https://imprinti.si/ IMPRESIVNO zbira osebne podatke za potrebe izpolnitve naročila (dostava, pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov), pri čemer pa lahko podatke uporabi tudi za naslednje namene:
internih tržnih raziskav
obveščanja strank o novostih na spletni trgovini
obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi

Kadarkoli lahko pisno zahtevate, da v 15 dneh od zahteve trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Hramba vaših podatkov

Osebne podatke hranimo tako dolgo, dokler je to potrebno za doseganje namenov za katere so bili podatki zbrani.

Osebne podatke tako obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaranih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe zapovedan z zakonom. V spodnjem primeru bomo podatke hranili skladno z zakonsko obveznostjo.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve pa hranimo do preklica. 

Po preteku roka hrambe vaše osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na način, da jih ni več mogoče povezati z vami.

PRAVICE V ZVEZI Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI

Imamo obveznost, da obdelujemo osebne podatke le za namene za katere smo jih zbrali. Imate pravico, da nas glede tega kontrolirate. Kadarkoli lahko zahtevate od nas, da vam omogočimo vpogled v vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo,  posredujemo podatke (kopijo, izpis)  o obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov. Za varstvo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo je pristojno podjetje:
IMPRESIVNO d.o.o.
Ratje 43
8362 Hinje
Davčna številka: SI 94411026
Matična številka: 8134871000
E-mail: [email protected]

V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite nacionalnemu nadzornemu organu, na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

IMPRESIVNO lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke pogodbenikom: osebam, ki za IMPRESIVNO izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov; osebam, ki opravljajo storitve, povezane z IKT, na primer storitve plačil po komunikacijskih omrežjih in druge storitve z dodano vrednostjo; osebam, ki za IMPRESIVNO opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo z IMPRESIVNO na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb

Pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru podanih navodil in jih ne smejo uporabljati v lastne namene. Zavezani so k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

IMPRESIVNO lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo skladno s pravom EU in slovenskimi predpisi, podatke o posameznikih posreduje tudi v nekatere tretje države. Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo: izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi; zavezujoča poslovna pravila, skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena; standardna določila o varstvu podatkov; drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.